ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

Username และ Password ให้ใช้รหัส ที่ใช้ เล่นเน็ต หรือ Hospitalos ได้เลยครับ ถ้าไม่สามารถใช้งานได้ให้ติดต่องาน IT
ขอบคุณครับ

Login เข้าสู่ระบบ

Username: Password:

ตรวจสอบรายการที่ซ่อมแล้ว