โรงพยาบาลลาดยาว

โรงพยาบาลลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

                    ด้วย โรงพยาบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายคาบ)  ใน

ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ด้านการนวดไทย จำนวน  ๓  อัตรา

                    ฉะนั้น อาศัยตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายคาบ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕  และอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗  และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๙  เรื่อง  หลักสูตรวิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้   หรือผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำโดยอนุโลมได้  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

                    ๑.ตำแหน่งที่รับสมัคร

                     ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ด้านการนวดไทย จำนวน ๓ อัตรา (รายคาบ)                               

                    - ได้รับประกาศนียบัตรนวดไทย ๑๕๐ ชั่วโมง หรือ ประกาศนียบัตรนวดฝ่าเท้า ๖๐ ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษาซึ่งผ่านการรับรองหลักสูตร caseละ ๗๐ บาท หรือ

          - ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐/๓๗๒ ชั่วโมง  จากสถาบันการศึกษา

ซึ่งผ่านการรับรองหลักสูตร caseละ ๙๐ บาท

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Attachments:
Download this file (พนง.ช่วยการพยาบาล ด้านการนวดไทย web.doc)รับสมัครงาน[รับสมัครงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย]71 kB

Facebook

Login Here

ตารางออกตรวจแพทย์

Counter

724062
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
118
126
793
697534
2190
3394
724062

Your IP: 34.230.84.215
2019-04-20 23:12

Statistics

OS
Linux i
PHP
5.6.37
MySQL
5.5.60-MariaDB
เวลา
23:12
แคช
ปิดการทำงาน
Gzip
ปิดการทำงาน
ผู้ชม
1057
เนื้อหา
81
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
43985